انواع پارچه
مهر ۱۲, ۱۳۹۸

تریکو

سلام تست تست
آذر ۲۸, ۱۳۹۷
پارچه تریکو-طاقه

پارچه مانتویی

آذر ۲۸, ۱۳۹۷
پارچه لباس شب

پارچه مجلسی

آذر ۲۷, ۱۳۹۷
انواع پرده-طاقه

پارچه پرده ای

آذر ۲۷, ۱۳۹۷
پارچه فاستونی

پارچه کت شلواری

آذر ۲۶, ۱۳۹۷
چادر رنگی

پارچه چادری

آذر ۱۷, ۱۳۹۷
پارچه چلوار پنبه ای

چلوار پنبه ای

آذر ۱۶, ۱۳۹۷
ترمه

ترمه

آذر ۱۶, ۱۳۹۷
پارچه اشبالت-طاقه

اشبالت

آذر ۱۶, ۱۳۹۷
پارچه متقال-طاقه

متقال

آذر ۱۶, ۱۳۹۷
ابریشم پنبه-طاقه

ابریشم پنبه

امید است بازدید کننده عزیز با مطالعه این اطلاعات شناخت مختصری نسبت به انواع پارچه پیدا کند.

تماس سریع